Plan dnia

06:00 –08:00   Schodzenie się dzieci do przedszkola. Podejmowanie zabaw według własnej inwencji, zajęcia plastyczno – konstrukcyjne, gry, układanki, zabawy integrujące grupę, wykonywanie zadań                                       indywidualnych, działania nauczyciela o charakterze stymulacyjnym, wyrównawczym i obserwacyjnym, rozmowy z rodzicami.

08:00 – 08:30  Czynności porządkowe i higieniczne. I Śniadanie.

08:30 – 09:00  Poranna gimnastyka. Gry i zabawy ruchowe.

09:00 – 10:00  Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne (edukacja językowa, matematyczna, przyrodnicza, plastyczno – techniczna, manualna, muzyczna, zajęcia doświadczalne, zajęcia wspierające rozwój                                       inteligencji emocjonalnej dziecka oraz jego kreatywność). Logopedia, j. angielski, zabawy muzyczno – rytmiczne, praca indywidualna z dziećmi.

10:00 – 10:30  II Śniadanie 

10:30 – 11:45  Wyjście na plac zabaw, spacer. Gimnastyka na świeżym powietrzu.

11:45 – 12:15  Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe i higieniczne. Obiad (pierwsze danie). Mycie zębów.

12:15 – 14:00  Odpoczynek. Drzemka dla chętnych, słuchanie bajek i opowiadań. Praca indywidualna z dziećmi.

14:00 – 14:45  Przygotowanie do posiłku. Obiad (drugie danie).

14.45 – 15.45  Zajęcia dodatkowe, tworzenie okazji do działań twórczych oraz aktywności ruchowej, praca indywidualna, obserwacje pedagogiczne, pobyt na świeżym powietrzu.

15.45 – 16.00  Podwieczorek

16:00 – 18:00  Zabawy swobodne, zabawy z opiekunami, rozmowy z rodzicami.

#

MEGAMOCNI. Wszelkie prawa zastrzeżone

Współpracują z nami:

  • #
  • #
  • #

  • #

  •   #

  • #

  • #

  • #

  • #